UX UI

Patiëntveiligheid

Veiliger user interface ziekenhuis

Binnen de pijler ‘Mens-machine interactie’ van het project Patiëntveiligheid werken TNO, Zuidzeven, Pontes Medical, UMC Utrecht en Hogeschool Utrecht via user centered design principes aan een specifiek programma van eisen waaraan effectieve en veilige medische interfaces moeten voldoen. De infuuspomp vormt hier de casus omdat hiermee de meeste (bijna-)fouten worden gemaakt.

 

 

Met medische apparatuur worden veel (bijna-)fouten gemaakt, soms met fatale gevolgen. Deze gebreken ontstaan door miscommunicatie tussen enerzijds mensen onderling en anderzijds tussen mensen en machines (denk aan programmeerfouten, onduidelijke bediening). Wanneer de gebruikers intensief betrokken worden in het ontwerpproces van deze apparaten en beter getraind worden in multidisciplinaire samenwerking, kan een deel van de fouten voorkomen worden. In het project ‘Patiëntveiligheid’ worden samen met de gebruikers ontwerprichtlijnen en concept-interfaces ontwikkeld die bijdragen aan het voorkomen van beide foutsoorten.

 

Het nieuwe ontwerp is getest door TNO, in de grafiek het aantal fouten gemaakt tijdens
de testen per sessie.

 

 

Door TNO is een groep van gebruikers intensive care verpleegkundigen en een groep gebruikers van verpleegkundigen van een verpleegafdeling getest.

Beide groepen hebben een taken gekregen met beide infuuspompen van zowel de bestaande als de nieuwe die door ons is ontwikkeld. We hebben bij de taken gekeken, hoe snel ze het deden, hoeveel fouten ze maakten en wat ze prettiger vonden.

 

Als we kijken naar situaties onder tijdsdruk of stress, die in de praktijk vaak voorkomen, dan zien wij wel degelijk dat met de nieuwe interface minder fouten worden gemaakt. Doordat het beter bestand is tegen stress en tijdsdruk is het daarom ook veiliger voor de patiënten.

 

 

Blauw= nieuwe interface, rood = bestaande infuuspomp (Braun).
Met de nieuwe interface worden minder fouten gemaakt.

FILM, user interface en patiënveiligheid

Fransen Audiovisuals

GETEST DOOR TNO

76% van de proefpersonen heeft voorkeur voor de nieuwe interface

 

Er worden minder fouten gemaakt
met de nieuwe interface

 

Meer gebruiksgemak.

Alle functies in één scherm.

Minder stappen nodig.

Spuit is zichtbaar.

Opmerkingen proefpersonen

‘Alles in een oogopslag duidelijk’

 

‘Je ziet meteen wat je doet!’

 

‘Alles op één plek, doorklik in menu overbodig'

 

‘Eén keer klikken en je hebt het!’

Convenant veilige toepassing medische technologie

Onlangs is het Convenant 'Veilige toepassing van medische technologie in het ziekenhuis' verschenen. In het project ontwikkelen we een dienst die inkopers helpt om de verantwoording van de keuze op usability-aspecten te onderbouwen. Het belangrijkste onderdeel van de dienst om dit te bereiken is het opzetten en uitvoeren van een testprotocol ter beoordeling van user interfaces. Met deze aanpak komt ook patiëntveiligheid centraal te staan bij de aanschaf van medische apparatuur.

 

Usability validation of a newly designed infusion pump interface:
a comparative mixed-methods approach

©  Zuidzeven – All Rights Reserved