UX UI

Denken vanuit de gebruiker

Usability design: gebruiksvriendelijkheid

Visualisatie vroeg in het proces

De kunst is om wensen van gebruikers om te zetten in een heldere beeld. Snelle visualisatie helpt hier enorm. Visuals en wireframes lopen tegelijkertijd in het proces.

 

Een paar tips voor ease of use:

Maak eenvoudige en natuurlijke handelingen voor de gebruiker. Leef je in in de doelgroep en spreek de taal van de gebruikers.

 

Mensen hebben eenmaal beperkingen dus minimaliseer de belasting van het geheugen. Pas een beperkt aantal keuzes toe en vooral geen vrije tekst.

 

Geef oplossingen, probeer fouten te voorkomen. Duw gebruikers niet in een hoek maar geef aanwijzingen naar welke kant ze kunnen, geef ze een gevoel van richting. Maak dus duidelijke uitgangen.

 

Gebruik gedegen, constructieve foutmeldingen. Probeer fouten te voorkomen en anticipeer. Beloon de gebruiker positief.

 

Neem de experts ofwel professionele super-user heel serieus. Geef korte routes. Geef feedback: wat gebeurt er? Vertel als iets goed of fout gaat. Hoe lang moet je wachten? Dit geeft helderheid en ondersteuning.

 

Maak een consistent ontwerp: één familie met duidelijke onderscheidingen.

Scheid hoofdzaken van bijzaken en accentueer de aandacht daar waar de aandacht moet liggen. Cluster gegevens.

 

De structuur van het product moet zinvol zijn op basis van inhoud en doel.

Het is belangrijk om in begin van het traject een goede opbouw te bepalen (workflow, werkschema) en alle specificaties vast te leggen. Discussies over functionaliteit zullen in het begin van het proces plaatsvinden. Later kan de programmeur redelijk snel bouwen omdat alle elementen in het werkschema op hun plaats staan, dus winst in tijd en geld.

 

Wijzigen in codetaal of ontwerpen in codering is vele malen lastiger dan schuiven in een grafisch ontwerp. Het coderen gaat veel sneller met een GUI-ontwerp dat door discussies en overleg al is fijn geslepen - door verschillende ontwerpfases komen specificaties naar boven drijven en krijgen prioriteiten in menustructuren voorrang.

 

Prototype, simulatie

Door moderne programma's is het steeds gemakkelijker om een simulatie of prototype te bouwen. Het ontwerp is direct bruikbaar. Een realistisch ontwerp geeft extra ruimte voor verfijning tot in kleine details.

©  Zuidzeven – All Rights Reserved