INTERFACE

DESIGN

ZUIDZEVEN

Specification by example

VAKMANSCHAP

Functie-eisen boven water halen

Ontwerp voor functionele specificaties waaraan een computerprogramma (applicatie) moet voldoen. Door visueel te werken, wordt het geheel aan specificaties een levend documentatiesysteem.

Shared understanding

Alle betrokkenen (opdrachtgever, analist, ontwikkelaar, ontwerper) begrijpen wat de specificatie betekent. Nauwe samenwerking in een team van specialisten.

Testbaar

Specificaties moeten direct uitvoerbaar zijn als testcase. Aanleveren van een aantal componenten waarmee een programmeur de software kan bouwen.

Documentatie

Specificaties zijn bruikbaar als documentatie, data visualiseren versneld het proces.

Keep it simple, interface design principles

Een van de belangrijkste basisprincipes is ‘hou het simpel’. Dat klinkt gemakkelijk, maar de praktijk wijst uit dat het ontzettend moeilijk is een applicatie eenvoudig te maken voor de gebruiker: het vereist moed om keuzes te maken.

 

© 2016 Zuidzeven – All Rights Reserved

 

©  Zuidzeven – All Rights Reserved