UX UI

UX design, interface design

UI – User interface

User interface is het bedieningspaneel van een product. Het raakvlak tussen de gebruiker en het apparaat. Het portret, het gezicht van een machine. Een computerprogramma waarbij de computer slechts een medium of gereedschap is voor de interactie tussen mensen en machine.

UX – User experience design

Het gebruiksvriendelijk en inzichtelijk maken van zeer complexe data. Dit kan door heldere ontwerpen voor complexe softwarepakketten, mobiele screens. Maar ook voor websites die toegankelijk zijn met Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Met als resultaat een sterke optimalisatie door het inzichtelijk maken van de customer journey, getoetst met certified usability testen. Werken met Design Systems.

Geeft software vorm

Een user interface designer geeft letterlijk vorm aan software. Het ontwerpen van softwareapplicaties met alle menselijke factoren in gedachten. Het creëren van deze heldere gebruiksvriendelijke bedieningen gebeurt grotendeels in nauw teamverband. Met visuele discussiemodellen, interactieve prototypes en een definitieve basis waarmee de programmeur veel sneller en foutlozer kan bouwen.

Klikbare bouwtekening

Met alle branding aspecten, beschikbare data en kennis van de gebruiker ontstaat een plattegrond. Een klikbare bouwtekening zodat keuzes worden gemaakt vóór dat er geprogrammeerd is. Met visuele kennisoverdracht (pixel perfect!) naar operationele teams, uitgevoerd met enthousiaste, creatieve inspiratie. En altijd in nauwe samenwerking met een (scrum)team en binnen de grenzen van de toegepaste ICT-techniek.

 

Customer journey mapping

Het creëren van deze applicaties vraagt overigens meer dan datavisualisatie en techniek. Zeker zo belangrijk zijn gebruikersonderzoek en methoden om toegankelijke informatiesystemen, data met menselijke factoren te ontwikkelen. Interviews met users en customer journey mapping maakt de tekortkomingen inzichtelijk. De methode werkt intuïtief en is daarmee bruikbaar om gebruikers te betrekken en te motiveren. Vervolgens worden de ontwerpen in een iteratief proces verfijnd en praktisch getoetst op alle user aspecten. Met als resultaat een gebruiksvriendelijke user interface die aan alle gestelde doelen voldoet.

ite medical Tiel, grafische interface, overzichtelijk door kleurgebruik en stijl